OTO OFERTA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
zgodna z kierunkiem polityki oświatowej państwa
  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ - szkolenia i superwizje

Powrót uczniów do szkół – pomoc w pokonywaniu problemów związanych z sytuacją pandemii COVID-19

Depresja, zaburzenia nastroju, autoagresja dzieci i młodzieży - przyczyny, zapobieganie, interwencja