Towarzystwo Nowa Kuźnia w okresie od 01.04.2021 do 31.12.2022 r. realizuje projekt pn.

Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”.

Jego celem jest zwiększenie kompetencji pracowników sądów rodzinnych w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z budowaniem relacji z dziećmi i młodzieżą z grup podwyższonego ryzyka.

Numer i nazwa zadania konkursowego: Zadanie numer 5. 
Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do pracowników sądów rodzinnych.

Zadanie publiczne dofinansowane w kwocie 380 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (aktulanie: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom).

Kierownik projektu: dr Ireneusz Siudem

e-mail: poczta@isiudem.pl

Aktualne informacje:
Informujemy, że w tym roku odbędą się dwie konferencje szkoleniowe, pierwsza pod koniec września dla dla kuratorów z województwa mazowieckiego i łódzkiego. Druga w połowie października dla kuratorów z województwa śląskiego i małopolskiego.
W dniach 28 - 30 września 2022 w miejscowości Tleń (Bory Tucholskie) odbyła się konferencja szkoleniowa dla kuratorów z województwa mazowieckiego i łódzkiego.
W dniach 19 - 21 października 2022 w Jakubowicach k. Namysłowa odbędzie się konferencja szkoleniowa dla kuratorów z województwa śląskiego i małopolskiego.
Załączamy program konferencji szkoleniowej.
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Jednocześnie informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmowano po uzgodnieniu z Kuratorami Okręgowymi.
Ze względu na liczne pytania informujemy, że uczestnicy konferencji szkoleniowej nie ponoszą kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych. Jednak zakwaterowanie jest możliwe wyłącznie w pokojach dwuosobowych i większych.