Aktualne informacje:

KONFERENCJA

Profilaktyka uzależnień w systemie szkolnym. Teoria, praktyka.

24.10.2023 Hotel Ibis Styles,  Al. Solidarności 7, Lublin.

      Celem Konferencji jest prezentacja najnowszych badań, wykonanych wiosną tego roku, dotyczących zagrożenia uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych w mieście Lublin. Zakres badań został poszerzony w stosunku do dotychczasowych o uzależnienia behawioralne oraz zagrożenie uzależnieniem od nowych technologii.

     Ponad to zaprezentowane zostaną przyczyny problemowego korzystania z nowych technologii, zagrożenia uzależnieniami w sytuacjach szkolnych oraz profesjonalne oddziaływania profilaktyczne dostosowane do realizacji w placówkach oświatowych.

     Konferencja adresowana jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów ze szkół podstawowych z terenu miasta Lublin.

     Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne w formie elektronicznej oraz zaświadczenia uczestnictwa.

    

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

8.30 – 9.00:    Recepcja.

9.00 – 9.15:    Przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji.

 

9.15 – 10.45:  Zagrożenie uzależnieniem wśród mieszkańców Lublina – wyniki badań oraz wynikające z

                         nich rekomendacje profilaktyczne dr Ireneusz Siudem, Przewodniczący Towarzystwa Nowa

                         Kuźnia, psychoterapeuta, naukowiec, autor prezentowanych badań oraz licznych programów

                         profilaktycznych.

     

 

10.45 – 12.15: Psychospołeczne mechanizmy problemowego korzystania z nowych technologii

                      - mgr Tomasz Golian, specjalista w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, pracownik

                           Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Trener Dialogu Motywującego, terapeuta,

                           członek Międzynarodowej Sieci Trenerów Dialogu Motywującego (MINT), autor badań

                           dotyczących uzależnień od nowych technologii.

 

12.15 – 12.45: Przerwa kawowa.

 

12.45 – 13.45: Zagrożenie uzależnieniami a funkcjonowanie dzieci i młodzieży w szkole

                          - dr Anna Siudem, psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii rodzin, dzieci i młodzieży,

                          pracownik naukowy. Autorka programów profilaktycznych. Kierownik Punktu Informacyjno –

                          Konsultacyjnego Towarzystwa Nowa Kuźnia

 

13.45 – 14.45: Profesjonalne oddziaływania profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży

                          - mgr Robert Frączek, specjalista ds. profilaktyki i edukacji, pracownik Działu Profilaktyki

                          i Edukacji Publicznej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie.

                         

 

14.45 – 15.30: Dyskusja. Podsumowanie, wręczenie zaświadczeń o uczestnictwie, zebranie ankiet

                          ewaluacyjnych, zakończenie konferencji.

 

Organizator

Towarzystwo Nowa Kuźnia

Ireneusz Siudem

tel. 602 79 63 68

Konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Nowa Kuźnia ze środków Urzędu Miasta Lublin.