Członkami i kadrą Towarzystwa są psychologowie, terapeuci, pedagodzy, instruktorzy zajęciowi oraz wolontariusze, specjalizujący się w zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży. Obecnie kadra Towarzystwa liczy ponad 40 osób. Są to w większości osoby z dużym doświadczeniem, uczestniczący  działaniach Towarzystwa od ponad 30 lat. Prowadzimy stałą współpracę z 30 specjalistami z dziedzin: medycyna, prawo, psychologia. W pracy pomagają stażyści, praktykanci i wolontariusze, których liczba rocznie przekracza 40 osób. Są to głównie studenci psychologii i pedagogiki.

 
ZARZĄD TOWARZYSTWA NOWA KUŹNIA
Funkcja   Imię Nazwisko   Kwalifikacje zawodowe  
Przewodniczący   dr Ireneusz Siudem psycholog, terapeuta, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii UMCS, specjalista ds. przemocy, uzależnień oraz profilaktyki środowiskowej.  
Wiceprzewodniczący ds. merytorycznych mgr Piotr Wiejak psycholog, terapeuta, Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień w Lublinie, specjalista psychoterapii uzależnień oraz profilaktyki środowiskowej.  
Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych mgr Mirosław Górczyński psycholog, pedagog, wychowawca w lubelskiej szkole średniej, specjalista ds. programów profilaktycznych i doradztwa zawodowego.  
Sekretarz dr Anna Siudem psycholog, terapeuta, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii UMCS, specjalista ds. wychowania i terapii rodzinnej i dziecięcej.  
Skarbnik mgr Joanna Siudem - Kuna psycholog, terapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień oraz działalności klubowej, doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami.