Towarzystwo NOWA KUŹNIA powstało we wrześniu 2004 roku. kontynuując działania Lubelskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom społecznym Kuźnia, które to wyodrębniło się z Lubelskiego Zespołu Towarzystwa "KUŹNIA", działającego na terenie województwa lubelskiego i Miasta Lublina od 1989 roku. Lubelski Zespół Towarzystwa był częścią ogólnopolskiej organizacji >Towarzystwa "KUŹNIA"<, działającej również w byłych województwach: warszawskim, kieleckim, wrocławskim i gdańskim, założonej w 1987 roku przez Janusza Gabrysiaka i realizującej autorski program Środowiskowej Profilaktyki Uzależnień.

Obecnie Towarzystwo NOWA KUŹNIA, poszerza swoje oddziaływania zarówno o nowe regiony jai i nowe programy, kontynuując realizację autorskiej, środowiskowej koncepcji przeciwdziałania uzależnieniom uzupełnioną o działania mające na celu zapobiegać również innym formom patologii.

Prawie trzydziestoletnie doświadczania w profilaktyce środowiskowej spowodowały, że Lubelska "KUŹNIA" dysponuje specyficznymi, sprawdzonymi metodami przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy oraz innym patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, włącznie z metodami monitoringu i ewaluacji działań oraz badania środowisk lokalnych.

 
back
Pobierz artykuł o historii Towarzystwa Copyright © 2024 Towarzystwo NOWA KUŹNIA