Towarzystwo Nowa Kuźnia niesie profesjonalną pomoc psychologiczną dzieciom, młodzieży oraz rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w różnorodnych problemach rozwojowych i wychowawczych. Podstawowym celem działalności Towarzystwa  jest zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień i przemocy. Pomagamy osobom których prawidłowy rozwój z różnych powodów jest zagrożony. W działaniach naszych stosujemy elementy psycho i socjoterapii, psychokorekcji, edukacji i stymulacji rozwoju. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych psychologów i pedagogów w formie indywidualnej, rodzinnej i grupowej. Uczestniczymy w życiu naszych podopiecznych, utrzymujemy systematyczny kontakt z rodzicami. Organizujemy wyjazdy i zajęcia tematyczne. Oddziaływujemy na środowisko lokalne, od rodziny począwszy, przez instytucje, na władzach skończywszy. Robimy to w celu stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.

 
back
ZAPIS W STATUCIE
Więcej informacji