BADANIA I ANALIZY EPIDEMIOLOGICZNE W ZAKRESIE PATOLOGII SPOŁECZNYCH

Towarzystwo Nowa Kuźnia prowadzi wszechstronne badania patologii społecznych oraz towarzyszących im zjawisk, wykorzystując metody statystyczne i dokonując analiz jakościowych w oparciu o naukowe metody psychologiczne. Od piętnastu lat kadra towarzystwa prowadzi badania epidemiologiczne ESPAD oraz inne, w mniejszym zakresie, badania środowisk lokalnych, instytucji, społeczności szkolnych.

Przykładami wykonanych badań mogą być:

i wiele innych.