Profesjonalne, wszechstronne szkolenia - już ponad 30 lat doświadczeń

 

AKTUALNOŚCI:
15.04.2024 Towarzystwo Nowa Kuźnia zaprasza na szkolenia z przciwdziałania przemocy domowej. Szkolenia adresowane są głównie do Zespołów Interdyscyplinarnych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... Ich zakres jest zgodny z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia  30  października 2023 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249z pózn. zm.). Szczegóły tutaj.
15.04.2024 Zapraszay na konferencję: Profilaktyka używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież” 14-15 maja 2024 r. Szczegóły tutaj.
02.03.2024 Towarzystwo Nowa Kuźnia zaprasza na praktyki studenckie oraz wolontariat. Zapraszamy osoby zainteresowane problematyką przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, w szczególności używaniu substancji psychoaktywnych, przemocy, nadużywaniu nowych technologii, zachowaniom autodestrukcyjnym. Jak również promocją zdrowia psychicznego, psychoprofilaktyką, psychoterapią i socjoterapią. Praktyki odbywają się w naszych placówkach w Lublinie i okolicach, w terenie oraz online. Adresowane są do studentów różnych kierunków, w szczególności psychologii i pedagogiki.
23.11.2023 Odbyła się Konferencja zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Instytut Nowej Kultury oraz Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie: Ku trzeźwości Narodu - wezwani do działania. Odpowiedzialność samorządu lokalnego. Szczegóły tutaj.
09.11.2023 W okresie od września do listopada 2023 odbył sie cykl spotkań, wyładów i warsztatów dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, DPS w Puławach oraz Klubów Seniora w Gminie Lubartów. Tematy realizowane przez Nasze Towarzystwo, to: Używanie leków w celach pozamedycznych, problem lekozależności. Przeciwdziałanie przemocy domowej. Higiena zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
07.11.2023  Zapraszamy na zajęcia profilaktyczne do Środowiskowego Klubu Profilaktycznego Towarzystwa Nowa Kuźnia, ul. Kaczeńcowa 5 w Lublinie, szczegółowe informacje na stronie: https://www.facebook.com/kuzniakaczencowa
06.11.2023 Właśnie zakończyła się ostatnia z tegorocznego cyklu Konferencja organizowana przez Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin oraz Towarzystwo Nowa Kuźnia Profilaktyka uzależnień w systemie szkolnym. Teoria, praktyka. Tym razem Konferencja adresowana była głownie do przedstawicieli szkół ponadpodstawowych. Uczestniczyli również przedstawiciele podstawówek i przedszkoli, którzy nie mogli wziąć udziału w konferencji 24.10.2023.
Konferencja odbyła się 06.11.2023 w Hotelu Ibis Styles w Lublinie, szczegóły - tutaj.
14.10.2023 Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin oraz Towarzystwo Nowa Kuźnia zapraszają na Konferencję Profilaktyka uzależnień w systemie szkolnym. Teoria, praktyka. Ta Konferencja adresowana jest do przedstawicieli szkół podstawowych. Odbędzie się 24.10.2023 w Hotelu Ibis Styles w Lublinie, szczegóły i link do formularza rejestracyjnego - tutaj. Jest jeszcze niewiele wolnych miejsc. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.
13.10.2023 04-06.10.2023 odbyło się Seminarium superwizyjne realizatorów oraz współrealizatorów programu FreD goes net. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Tutaj kilka zdjęć z wydarzenia.
09.10.2023 Rozpoczęła się rejestracja na pierwszą z Konferencji, dla przedstawicieli szkół podstawowych, która odbędzie się 24.10.2023 w Hotelu Ibis Styles w Lublinie, szczegóły i link do formularza rejastracyjnego - tutaj.

Za tydzień rozpocznie sią rejestracja na Konferencję dla przedstawicieli szkół średnich.
30.09.2023 24.10.2023 oraz 6.11.2023 w Lublinie odbędą się konferencje poświęcone profilaktyce uzależnień w środowisku szkolnym. Czas trwania od 8.30 do 15.30. Konferencje adresowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów ze szkół podstawowych (pierwszy termin) i szkół średnich (drugi termin) z terenu miasta Lublin. Organizatorem jest Towarzystwo Nowa Kuźnia na zlecenie oraz ze środków Urzędu Miasta Lublin. Uczestnictwo w konferencjach jest bezpłatne. Zgłoszenia będzie można dokonać za pomocą formularza elektronicznego który zostanie udostępniony na tej stronie oraz na Facebook'u ok. 10.10.2023. Niebawem opublikujemy szczegółowe informcje o konferencjach. Zostaną one również przesłane drogą elektroniczną do placówek oświatowych z terenu miasta Lublin.
30.09.2023 Mamy już komplet uczestników na Seminarium superwizyjne FreD goes net. Teraz tylko czekamy na rozpoczęcie, tu zamieścimy relację z wydarzenia.
01.09.2023 Towarzystwo Nowa Kuźnia zaprasza realizatorów oraz współrealizatorów programu FreD goes net na Seminarium superwizyjne organizowane w dniach 04-06.10.2023. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Więcej informacji tutaj.
10.02.2023 I Ty możesz dołączyć do działań realizowanych przez Towarzystwo Nowa Kuźnia. Tematy podejmowane w 2023 roku to m.in. problemy związane z wahaniem nastroju u dzieci i młodzieży, zagrożenie uzależnieniem od nowych technologii, nowatorskie rozwiązania w pracy placówek wsparcia dziennego oraz ośrodków kuratorskich. Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, placówki służby zdrowia, oświatowe, placówki pomocy społecznej, kuratorów sądowych, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, studentów...
 

Dopalacze nie daj się wypalić

Towarzystwo bierze udział w Kampanii "Dopalacze mogą cię wypalić", zapraszamy również do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń w tym zakresie - kliknij tutaj.

Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania

Problem nadużywania leków występuje zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych - oto kampania przeciwdziałająca temu zjawisku.

Przyłapali CIĘ ? - Zadzwoń 81 443 43 13, 602 79 63 68 Informacje o programie FreD Goes Net