Realizację programów Towarzystwa Nowa Kuźnia dofinansowują:

Ministerstwo Zdrowia
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Urząd Miasta Lublin
Urząd Miasta Puławy
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Urząd Gminy Konopnica Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Lubelski Urząd Wojewódzki

Serdecznie dziękujemy za pomoc !!!