Towarzystwo Nowa Kuźnia w okresie od 01.04.2021 do 31.12.2022 r. realizuje projekt pn.

Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”.

Jego celem jest zwiększenie kompetencji pracowników sądów rodzinnych w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z budowaniem relacji z dziećmi i młodzieżą z grup podwyższonego ryzyka.

Numer i nazwa zadania konkursowego: Zadanie numer 5. 
Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do pracowników sądów rodzinnych.

Zadanie publiczne dofinansowane w kwocie 380 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kierownik projektu: dr Ireneusz Siudem

e-mail: poczta@isiudem.pl

Aktualne informacje:
Planowane szkolenia adresowane są do pracowników sądów, w szczególności zawodowych kuratorów sądowych oraz sędziów orzekających w sprawach dotyczących używania substancji psychoaktywnych.

Pierwsza z sześciu - inauguracyjna konferencja szkoleniowa odbyła się w dniach 22-24 września 2021 w Lublinie. Uczestniczyli w niej pracownicy sądów z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.
W dniach 6 - 8 października 2021 w miejscowości Tleń (Bory Tucholskie) odbyła się konferencja szkoleniowa dla pracowników sądów z województwa zachodnio - pomorskiego, pomorskiego, kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego.
Od 17 do 19.11.2021 w Jakubowicach k. Namysłowa odbyła się konferencja szkoleniowa dla kuratorów z województwa lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
Cykl tegorocznych szkoleń zakończyła konferencja szkoleniowa dla kuratorów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Odbyła się na Mazurach w miejscowości RYN w dniach 1-3.12.2021.
To oczywiście nie koniec. W 2022 roku odbędą się szkolenia dla kuratorów z województwa mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego. Szczegółowe informacje na wiosnę 2022.

A TYM CZASEM ŻYCZMY
WSOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU