Możesz zostać wolontariuszem i pomóc w działalności Towarzystwa Nowa Kuźnia. Szczegółowe informacje pod telefonem: 81 443 43 13, 602 79 63 68.

(możliwość odbycia studenckich praktyk w zakresie pedagogiki i psychologii)

PROWADZIMY STAŻE SZKOLENIOWE

Celem stażu jest poznanie własnych predyspozycji i ograniczeń do pracy z ludźmi, zdobycie wiedzy z zakresu profilaktyki oraz nabycie umiejętności warunkujących skuteczną pomoc.
Staż składa się z poniższych części:

Praca w klubach (8 miesięcy: od listopada do czerwca)

  • nabór podopiecznych, tworzenie grup prowadzenie korekcyjnej pracy indywidualnej
    i grupowej z podopiecznymi (spotkania ok. 2 razy w tygodniu)

  • udział w akcjach środowiskowych.

w trakcie:

trening interpersonalny:

  • doświadczenie własnych możliwości i ograniczeń w kontakcie z ludźmi,

  • rozpoznawanie, wyrażanie i analiza emocji przeżywanych w relacjach interpersonalnych,
  • ocena stanu własnych potencjałów, mocnych stron i kierunków dalszej pracy.

trening intrapsychiczny:

  • poznanie własnych, wewnętrznych uwarunkowań podejmowanych decyzji,

  • analiza zdolności, możliwości, ograniczeń i problemów,
  • pokonywanie problemów w funkcjonowaniu zawodowym i prywatnym.

systematyczne, cotygodniowe spotkania kadry o charakterze superwizyjno - szkoleniowym

warsztaty tematyczne umożliwiające uzyskanie praktycznych informacji przygotowujących do pracy z dziećmi i młodzieżą (ok. 30 godzin).

Zakres warsztatów:

  • specyfika pracy z podopiecznym w młodszym wieku szkolnym oraz w okresie adolescencji,

  • organizacja imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
  • mechanizmy zmiany funkcjonowania psychospołecznego,
  • rodzaje grup, sposoby naboru,
  • sposoby pracy w zależności od etapu procesu grupowego,
  • zasady pracy indywidualnej (diagnoza, kontrakt, oddziaływanie),
  • podstawy współpracy z rodziną.

Staż praktyczny w klubach (8 miesięcy od listopada do czerwca)

  • przygotowanie programów pracy indywidualnej i grupowej na podstawie diagnozy,
  • realizacja pracy indywidualnej i grupowej z podopiecznymi,
  • tworzenie programów psychoprofilaktycznych na podstawie diagnozy środowisk oraz zjawisk społecznych,
  • podstawy pracy z rodzinami,
  • organizacja profilaktycznych działań środowiskowych i kampanii społecznych.

w trakcie:

trening zadaniowy:

  • poznanie własnych zdolności organizacyjnych,

  • analiza możliwości działania w różnych warunkach,
  • testowanie zdolności do współpracy oraz działania pod presją.

systematyczne, cotygodniowe spotkania kadry o charakterze superwizyjno - szkoleniowym

warsztaty tematyczne umożliwiające poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki środowiskowej (ok. 30 godzin).

Zakres warsztatów:

  • tworzenie indywidualnych i grupowych planów oddziaływań psychokorekcyjnych,

  • konstrukcja, wdrażanie, realizacja oraz ewaluacja programów profilaktycznych,
  • podstawy profilaktyki w środowiskach lokalnych, diagnoza oraz działania w środowisku,
  • techniki wspierania rodziny,
  • metodologia strategii reklamowych oraz kampanii społecznych.


Ukończenie kolejnych etapów kończy się wydaniem zaświadczenia, a całość wydaniem dyplomu z rekomendacją do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

 

 
 
tel: 81 443 43 13, 602 79 63 68 Copyright © 2018 Towarzystwo NOWA KUŹNIA