AKCJA LATO W MIEŚCIE

Celem akcji jest stymulacja rozwoju kulturalno – społecznego a przede wszystkim zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, która z różnych powodów spędzi wakacje w mieście.

Chodzi głównie o:

 • korekcję niekorzystnych postaw i zachowań z wykorzystaniem zajęć kulturalnych oraz obcowania ze sztuką,
 • rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,
 • naukę konstruktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • integrację dzieci i młodzieży z konkretnych środowisk wokół społecznie akceptowanych działań.

Projekt Akcja Lato w Mieście dofinansowany jest przez Urząd Miasta Lublin

Klub Tow. Nowa Kuźnia „Wrotków” przy ul. Samsonowicza 25, oś Nałkowskich – Wrotków: 26.06.2019 – 07.07.2019

„Akcja Lato” 2019 pt. ”Rozwijamy zainteresowania”. W ramach Akcji zwiedzanie galerii artystycznych, Lubelskiego Klubu Kolekcjonera, spotkania z kolekcjonerami, dziennikarzami, artystami; zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, zabawy integracyjne, grill, wyjścia do kina.
Dodatkowo prowadzone będą grupy zajęciowe:
- plastyczno - twórcza pt. „Moje hobby” maski twarzy, ozdobne torebki, odlewy gipsowe, anioły z masy solnej itp.
- muzyczno - taneczna  (m.in. karaoke, warsztaty tańca). 
W ramach zajęć organizowane będą konkursy, zawody z nagrodami oraz dyskoteki.

Klub Tow. Nowa Kuźnia „Czuby” oś. „Łęgi” – Czuby przy ul. Kaczeńcowej 5: 26.06.2019 – 07.07.2019

Zajęcia w klubie i miejscu zamieszkania, od godz. 10.00 – 14.00:
Gry i zabawy integracyjne, konkursy plastyczne, konkursy muzyczne.
Wyjścia do instytucji kultury.
Zajęcia edukacyjne w zakresie plastyki, teatru, muzyki.
Olimpiada zajęć nietypowych, lepienie z gipsu, karaoke.
Zajęcia dziennikarskie – Akcja Natura, dla grupy dziennikarskiej.
Akcja plastyczna na osiedlu Łęgi dla podopiecznych oraz innych mieszkańców osiedla wg zapisów.

Klub Tow. Nowa Kuźnia „Tatary” – dzielnica Tatary, przy ul. Maszynowej 2: 26.06.2019 – 07.07.2019

„Akcja Lato” 2017 pt. ”Rozwijamy zainteresowania”. W ramach Akcji zwiedzanie galerii artystycznych, Lubelskiego Klubu Kolekcjonera. Spotkania z kolekcjonerami, dziennikarzami, artystami; zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, zabawy integracyjne, grill, wyjścia do kina.
Dodatkowo prowadzone będą grupy zajęciowe:
– plastyczno - twórcza pt. „Moje hobby” maski twarzy, ozdobne torebki, odlewy gipsowe, anioły z masy solnej itp.
- muzyczno - taneczna  (m.in. karaoke, warsztaty tańca). 
W ramach zajęć organizowane będą konkursy, zawody z nagrodami oraz dyskoteki.

Terminy i godziny poszczególnych zajęć i imprez ustalane będą na bieżąco z uczestnikami. Zapisy na zajęcia będą prowadzone w klubach od 19.06.2019. Zajęcia i imprezy są nieodpłatne.

 

Praktyki i wolontariat – Akcja Lato w klubie dla dzieci
Towarzystwo Nowa Kuźnia zaprasza na praktyki i wolontariat studentów psychologii, pedagogiki i kierunków pokrewnych, którzy chcą poszerzać swoje umiejętności pracy z dziećmi.
Praca będzie polegać na prowadzeniu wraz z innym wychowawcami zajęć z dziećmi z czwartej, piątej i szóstej klasy.
Rodzaj zajęć:

 • Zajęcia w klubach – konkursy, zabawy, zajęcia plastyczne itp.
 • Gry osiedlowe
 • Wyjścia do kina, na baseny, trampoliny itp.
 • Wycieczki

Czas trwania: 26 czerwca – 7 lipca
Godziny: najczęściej od 10:00-14:00, ale wszystko zależy od rodzaju zajęć.
Co oferujemy:

 • Szkolenia z pracy z dziećmi
 • Warsztaty z poczucia własnej wartości w pracy wychowawcy
 • Wsparcie profesjonalnej kadry
 • Darmowe wejścia na atrakcje
 • Zaświadczenia z pracy z grupą
 • Poczęstunek w trakcie zajęć

Obowiązki:

 • Uczestnictwo w szkoleniach i spotkaniach organizacyjnych
 • Współtworzenie konspektów zajęć
 • Przygotowywanie pomocy do zajęć
 • Przygotowywanie i porządkowanie miejsca zajęć
 • Współprowadzenie spotkań

Zgłoszenie należy przesyłać za pomocą formularza:


https://goo.gl/forms/zKlGu9cLMylWRlFp2

Ewentualne pytania należy kierować na adres: justynarynkiewicz86@wp.pl

Uwaga: w dniach: 09-12 czerwca kontakt może być utrudniony.

 

 

back
 
Copyright © 2019 Towarzystwo NOWA KUŹNIA