Członkami i kadrą Towarzystwa są psychologowie, terapeuci, pedagodzy, instruktorzy zajęciowi oraz wolontariusze, specjalizujący się w zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży. Obecnie kadra Towarzystwa liczy ponad 40 osób. Są to w większości osoby z dużym doświadczeniem, uczestniczący  działaniach Towarzystwa od ponad 20 lat. Prowadzimy stałą współpracę z 30 specjalistami z dziedzin: medycyna, prawo, psychologia. W pracy pomagają stażyści, praktykanci i wolontariusze, których liczba rocznie przekracza 40 osób. Są to głównie studenci psychologii i pedagogiki.

 
ZARZĄD TOWARZYSTWA NOWA KUŹNIA
Funkcja   Imię Nazwisko   Kwalifikacje zawadowe  
Przewodniczący   dr Ireneusz Siudem psycholog, terapeuta, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii UMCS, specjalista ds. przemocy, uzależnień oraz profilaktyki środowiskowej.  
Wiceprzewodniczący ds. merytorycznych mgr Piotr Wiejak psycholog, terapeuta, Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień w Lublinie, specjalista ds. uzależnień oraz profilaktyki środowiskowej.  
Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych mgr Mirosław Górczyński psycholog, pedagog, wychowawca w lubelskiej szkole średniej, specjalista ds. programów profilaktycznych i doradztwa zawodowego.  
Sekretarz dr Anna Siudem psycholog, terapeuta, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii UMCS, specjalista ds. wychowania i terapii dziecięcej.  
Skarbnik mgr Agnieszka Jackowska - Mazur specjalista ds. działalności klubowej, szkolenia kadry, superwizor działalności merytorycznej Towarzystwa.