WIADOMOŚCI ARCHIWALNE

06.11.2016
 • 16.11.2016 LUBELSKI MONAR obchodzi trzydziestolecie działalności. GRATULUJEMY PROFESJONALIZMU I WYTRWAŁOŚCI W DZIAŁANIU.
04.11.2016
 • 15.11.2016 o godz. 9.00 w Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej 82, odbędzie się uroczyste podsumowanie, prowadzonych od wiosny tego roku, działań, mających na celu dostosowanie szkolnych programów profilaktycznych do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015. Prowadzone działania są częścią zainicjowanej jesienią 2015 roku kampanii "Dopalacze droga donikąd". W programie m.in. występ orkiestry dętej, prezentacja programu profilaktyki szkolnej, wykłady dotyczące najnowszych trendów w profilaktyce uzależnień oraz rodzinnych uwarunkowań sukcesów wychowawczych. Na imprezę zapraszamy dwie osoby z każdej placówki oświatowej z terenu Miasta Lublin, dyrekcję oraz oraz osobę odpowiedzialną za działania profilaktyczne.
12.10.2016
 • W dniach 10-12.10.2016 w Lublinie odbyły się imprezy z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO. 10.10.2016 na Placu Teatralnym otwarto obchody odbyły się też liczne imprezy. W kolejnych zorganizowano min. konferencję oraz projekcję filmu.
30.09.2016
 • Z dniem 17.09.2016 wszedł w życie Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020. Program określa cele i sposoby ich realizacji w zakresie m.in. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania uzależnieniom chemicznym i behawioralnym, zapobiegania używania wyrobów tytoniowych... Narodowy Program Zdrowia jest podstawą do tworzenia lokalnych programów przez jednostki samorządu terytorialnego.
27.09.2016
 • 27.09.2016 w Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej 82, odbyło się kolejne, ostatnie w tym cyklu szkoleniowym, spotkanie, dotyczące programu profilaktyki narkomanii. Spotkanie poświęcone było uruchamianiu i weryfikacji programów oraz planowaniu działań w nowym roku szkolnym. Szczególną uwagę poświęcono profilaktyce zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią.
05.09.2016
 • Kończą się prace nad projektem Narodowego Programu Zdrowia. Przepisy wprowadzą m.in. nowe zasady zlecania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (tytoń, alkohol i narkotyki), nową strukturę gminnych programów oraz wymóg realizacji programów z tzw. listy rekomendowanych. Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia naszych specjalistów, uczestniczących w tworzeniu gminnych i wojewódzkich programów wg nowych zasad. Nasze Towarzystwo realizuje również programy rekomendowane.
04.09.2016
 • Początek roku szkolnego to również czas rozpoczęcia realizacji oddziaływań profilaktycznych. Wymagania jakie muszą spełnić programy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Zapraszamy do skorzystania z naszego wsparcia w tym zakresie. Jak i z szeregu szkoleń.
16.06.2016
 • W Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej 82, odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie szkoleniowe, dotyczące programu profilaktyki narkomanii. Spotkanie poświęcone było weryfikacji opracowanych przez szkoły programów profilaktycznych oraz koncepcji czynników ryzyka i chroniących w działaniach profilaktycznych.
15.06.2016
 • W Trybunale Koronnym odbyła się konferencja zorganizowana w ramach kampanii "Dopalacze droga do nikąd", pt. "Bezpieczne wakacje bez narkotyków i dopalaczy. Celem konferencji było przekazanie informacji niezbędnych do bezpiecznego spędzenia wakacji przez dzieci i młodzież z Naszego Miasta, czyli m.in. uniknięcia zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi.
07.06.2016
 • 07.06.2016 odbyła się debata nt. "Psychologiczne aspekty dostępu do broni palnej".
06.06.2016
 • 27.06.2016 w Klubach Towarzystwa Nowa Kuźnia rusza Akcja Lato w Mieście.
16.05.2016
 • 16.05.2016 odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe, dotyczące programu profilaktyki narkomanii. Jak zwykle w Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej 82. Na spotkaniu kontynuowano omawianie zagadnień związanych z diagnozą społeczności szkolnych.
17.04.2016
 • Tegoroczna NIEĆPA w Lublinie odbędzie się 02.06.2016 o godz. 18.30 w Hali MOSiR Bystrzyca, wystąpi Kamil Bednarek. W dniach poprzedzających imprezę odbędą się liczne akcje i działania z zakresu profilaktyki uzależnień, adresowane do dzieci, młodzieży i rodziców. Szczegóły już niebawem na tej stronie.
15.04.2016
 • Odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku.
13.04.2016
 • Odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe, dotyczące programu profilaktyki narkomanii. Przedstawiciele szkół podstawowych rozpoczęli o godz. 8.00, przedstawiciele gimnazjów, o godz 9.30, a przedstawiciele szkół średnich, o godz. 11.00. Zagościnę dziekujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Transportowo - Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej 82. Spotkanie poświęcone było metodom ewaluacji.
06.04.2016
 • W Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się debata na temat: "Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień".
22.03.2016
 • 15.04.2016 Odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku.
21.03.2016
 • 6.04.2016 w Trybunale Koronnym w Lublinie odbędzie się debata na temat: "Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień". Debatę organizują: Urząd Miasta Lublin, Fundacja Praesterno, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach programu PROFNET
14.03.2016
 • 17 i 18.05.2016 Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje VII ogólnopolską konferencję naukową z cyklu "Problemy współczesnej profilaktyki", w tym roku pod hasłem: "Rodziana i wychowanie: fundament czy balast ?"
10.03.2016
 • W dniach 29 lutego – 1 marca 2016 r. w Konstancinie odbyła się konferencja Profnetu "Programy rekomendowane szansa czy bariera profilaktyki uzależnień".
02.03.2016
 • Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych porad psychologicznych, dotyczących problemów związanych z uzależnieniami oraz przemocą.
05.02.2016
 • Poszukiwani są wolontariusze do pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest też możliwość odbycia praktyk studenckich. Zainteresowanych zapraszamy.
04.02.2016
 • Trwa szkolenie dla placówek oświatowych Miasta Lublin, dotyczące konstrukcji programów profilaktyki narkomanii, istnieje możliwość konsultowania własnych programów.
19.01.2016
 • Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczęło się roczne szkolenie adresowane do wszystkich placówek oświatowych Miasta Lublin, mające na celu dostosowanie działań z zakresu profilaktyki narkomanii do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015.
15.01.2016
 • Zakończyła się lubeslka edycja programu "Współczesne zagrożenia dziaci i młodzieży", adresowana do młodzieży, rodziców i nauczycieli gimnazjów.
20.10.2015
 • W Trybunale Koronnym odbyła się konferencja inaugurująca kampanię pod hasłem "Dopalacze droga do nikąd".
20.10.2015
 • Jak co roku o tej porze rozpoczyna się staż szkoleniowy. Jest też możliwość odbycia wolontariatu oraz praktyk studenckich. Są jeszcze wolne miejsca. Zainteresowanych zapraszamy.
06.10.2015
 • Kampania pod hasłem "Dopalacze droga do nikąd", zainaugurowana zostanie 20.10.2015 w Trybunale Koronnym w Lublinie.
20.09.2015
 • Towarzystwo Nowa Kuźnia zaprasza na szkolenia z profilaktyki narkomanii w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
19.09.2015
 • Urząd Miasta Lublin nasila walkę z używaniem "dopalaczy". 20.10.2015 odbędzie się konferencja inaugurująca kampanię pod hasłem "Dopalacze droga do nikąd". Podczas konferencji specjaliści zaprezentują najnowsze koncepcje związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych - aspekty społeczne, psychologiczne i medyczne, metody pracy z młodzieżą oraz strategie przeciwdziałania temu zjawisku. Na konferencji omówione zostaną również wymagania dotyczące profilaktyki narkomanii wprowadzane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 wraz z interpretacją zapisów.
19.09.2015
 • 01.09.2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. W myśl tego rozporządzenia w/w placówki mają sześć miesięcy na dostosowanie działań profilaktycznych do obowiązujących w tym zakresie standardów, m.in. chodzi o wprowadzenie długofalowych, wszechstronnych i profesjonalnych strategii oddziaływań, cechujących się wysoką jakością, skutecznością oraz bazujących na sprawdzonych rozwiązaniach i programach - w szczególności z listy rekomendowanych.
18.09.2015
 • Do 10.10.2015 trwa nabór stażystów i wolontariuszy chcących brać udział w działaniach Towarzystwa Nowa Kuźnia.